Game Pikachu tập 3

0Game Pikachu tập 3

Đây là video của tôi đã ghi âm bằng DU Recorder. Quay màn hình và phát trực tiếp không khó. Tải về liên kết:
Android:
iOS:

Tag: game pikachu 2018, DU Recorder

Xem thêm bài viết Review: https://thewarppipe.com/review

Nguồn: https://thewarppipe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *