Mortal kombat 2 Baraka (Baraka trong rồng đen 2)

3Mortal kombat 2 Baraka (Baraka trong rồng đen 2)

KÊNH “VTA GAME 8X” CHUYÊN VỀ CÁC TRÒ CHƠI MÁY 4 NÚT VÀ 6 NÚT (SEGA). RẤT MONG CÁC BẠN ĐĂNG KÝ VÀ ỦNG HỘ
Thank you.

Tag: game rồng đen 2, vta game 8x, mortal-kombat, tam-mao-tv, game-sega

Xem thêm bài viết Review: https://thewarppipe.com/review

Nguồn: https://thewarppipe.com

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *